ผลข้างเคียง นวดแผนไทย

       การนวดแผนไทย อาจทำให้เกิดความเสี่ยงและมีผลข้างเคียงจากการนวดบำบัดซึ่งมักจะไม่รุนแรง แต่การนวดที่รุนแรงเกินไปโดยแพทย์ที่ไม่ผ่านการอบรมที่ถูกต้อง อาจทำให้เส้นเอ็นต่างๆเกิดปัญหาได้

ผลข้างเคียง นวดแผนไทย

     ผู้คนส่วนใหญ่ต่างคิดว่าการนวดบำบัดเป็นการรักษาที่ปลอดภัย และแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยจริงๆ แต่บางครั้งก็อาจเกิดการผิดพลาดได้หรืออย่างน้อยก็เจ็บแปล๊บๆ ในขณะที่ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงในการนวดบำบัดมีน้อยมาก ความเจ็บปวดหลังจากนวดแผนไทยนิดหน่อยนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
จากการสำรวจผู้ป่วยการนวด 100 รายในปี 2562 พบว่า 10% ของผู้ป่วย 100 คนที่ได้รับการนวดบำบัดรายงานว่า “มีอาการไม่สบายเล็กน้อย” ในวันถัดจากการนวดบำบัด ส่วนใหญ่จะเป็นอาการปวดเล็กน้อยที่คุ้นเคย ซึ่งเป็นเรื่องปกติหลังจากการนวดหรือที่เรียกว่า “อาการปวดหลังและอาการป่วยไข้” (PMSM)

     ผู้วิจัยก็ยังรู้สึกประหลาดใจเพราะมีเพียง 10% เท่านั้นที่ให้สัมภาษณ์ว่าการนวดที่พวกเขาได้รับนั้นค่อนข้างอ่อนโยน นั่งแสดงให้เห็นว่าอีก 90% นั้นได้รับการบำบัดที่รุนแรงกว่าที่พวกเขาต้องการ และที่น่าสนใจก็คือ มีจำนวนถึง 23% รายงานถึงประโยชน์ที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่เกี่ยวกับความเจ็บปวดหรือปวดเมื่อย (ไม่มีประโยชน์สำหรับปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก)

     การศึกษานี้อยู่นอกเหนือการควบคุม มันไม่สามารถที่จะออกระเบียบที่ควบคุม หรือหาผลข้างเคียงที่ร้ายแรงของการนวดบำบัดที่เกิดขึ้น หากคุณกำลังทำการศึกษาอาหารเหล่านั้นจากผู้ป่วย 100 คนโดยพบกับอาการที่ผิดปกติ แต่ถ้าคุณสำรวจคนไข้ 1,000 คน หรือ 10,0000 คนหรือมากกว่านั้น การนวดไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์อาจเกิดขึ้นจากแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และผลข้างเคียงอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการสำรวจคนปริมาณมากๆ

     อย่างไรก็ตามจากนักวิจารณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของแพทย์ทางเลือก ดร. เอ็ดซาร์ดเอิร์นส์ กล่าวว่า “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันร้ายแรงน่าจะเป็นสิ่งที่หายากอย่างแท้จริง” และจากการตรวจสอบวรรณกรรมอีกครั้งในปี 2556 Ernst และ Posadzki พบว่า ปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อการนวดแผนไทยนั้นมักจะเกิดขึ้นปกติโดยเฉพาะเมื่อนวดที่คอ

     โดยสรุปแล้วผลข้างเคียงของการนวดแผนโบราณนั้นแทบจะไม่เคยพบปัญหาที่รุนแรง มีแต่เพียงการเจ็บปวดวันสองวันหลังจากการนวดอันดุเดือด ซึ่งนั่นก็สามารถรักษาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี อาจจะเจ็บปวดบ้างแต่ก็สามารถแก้ปัญหาการปวดเมื่อยที่อาจเรื้อรังไปอีกเป็นสัปดาห์ได้ อีกทั้งยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายระหว่างการบำบัดได้เป็นอย่างดี